Hodnocení poroty vyzvané soutěže o návrh vizuální identity projektu

ZLÍNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL (ZAM)

Předmětem soutěže se stalo vypracování návrhu vizuální identity projektu Zlínský architektonický manuál (dále ZAM) a s tím spojený návrh webových stránek s předem danou strukturou a také aplikace vizuálního stylu na plakát apod.

Vyzvaná soutěž byla vyhlášena dne 8. března 2019 a osloveni byli tito účastníci:

Anežka Hrubá Ciglerová, Pavel Coufalík, Milan Nedvěd, Virginia Chow, Jan Novák, Taketaketake (Nikola Klímová, Jindřich Janíček)

Hodnotícími kritérii byla výtvarná a technická úroveň navrženého řešení, původnost soutěžního návrhu (a to i vzhledem k projektu BAM a ostatním již zrealizovaným manuálům), uživatelská srozumitelnost a vstřícnost, možnost rozvíjení návrhu, resp. Schopnost reagovat na budoucí rozšíření projektu (o další témata, tipy na výlet atd.)

Návrh má být v souladu s technickým řešením databáze a internetové prezentace dat (včetně redakčního systému), vyvinutého Domem umění města Brna ve spolupráci se společností Via Aurea, s.r.o. pro projekt Brněnské architektonické stezky.

Dva z oslovených autorů se nakonec soutěže nezúčastnili, dvojice Milan Nedvěd, Virginia Chow odevzdali dva návrhy. Hodnoceny byly v tomto pořadí.

Pavel Coufalík

Milan Nedvěd, Virginia Chow (návrh č. 1 a návrh č. 2)

taketaketake (Nikola Klímová, Jindřich Janíček)

V návrhu Pavla Coufalíka je zdařile vypracované logo manuálu, které je výrazné, variabilní a v případě „místního“ čtení může připomenout intervenci Svatopluka Slovenčíka z Prostoru Zlín (1991). Komise velice ocenila návrh poutače umístěného v prostoru města. V návrhu je zřetelná znalost místních specifik, baťovské historie a architektury. Návrh není přizpůsoben technickým požadavkům (délce textu, responze, počtu atributů jako je datace, kód apod.).

Dvojice grafiků Milan Nedvěd, Virginia Chow vytvořili v návrhu č. 1 variabilní koncepci inspirovanou vyráběnými podlahovými plány Baťova pracoviště. Kvalitně rozpracovaný návrh je inspirován historií Zlína, ke které se odkazují nejen variabilitou, ale také vybranou barevností. Proměnlivé logo je zdařile využito na taškách a plakátu, který nezůstává jen v nejslavnější éře baťovské historie, ale odkazuje i k době, kdy byl Zlín přejmenován na Gottwaldov. Písmo Gt America Condensed bylo použito také v Královehradeckém architektonickém manuálu. Tato shoda je patrná i v aplikaci na vnitřní rozhraní stránky.

 V návrhu č. 2 Milana Nedvěda a Virginie Chow pracují autoři s výraznějším logem, které dominuje celému návrhu. Výběrem cihlové barvy se opět odkazují k baťovské historii. Členění procházek do čtvercového rastru je možná až příliš doslovné, propracované jsou vnitřní stránky webu a zdařile vypracované je i aplikace návrhu na plakátech a taškách.

Návrh studia taketaketake je svěžím, funkčním a živým konceptem, který je dobře aplikován na všechny webové stránky. Zdařilé je variabilní logo, které reaguje uvnitř webových stránek na délku textu. Logo vychází z architektonické modularity. Komise ocenila spojení grafické designérky a ilustrátora, který bude ke stavbám kreslit ilustrace. V kombinaci s aktuálními a archivními fotografiemi může být tato podoba webu přispět k dynamice čtení. Z hlediska webu se jedná o dobře zpracovaný návrh. Stejně zdařilé jsou i aplikace na plakátech, billboardech.

Po proběhlé diskuzi komise jednomyslně rozhodla, že na prvním místě se umístil návrh studia taketaketake. Pořadí dalších návrhů nebylo určeno, všechny odevzdané návrhy jsou považovány za kvalitní a inspirativní v rámci celkové koncepce, i použitého detailu. Porota konstatuje, že výsledky vyzvané soutěže naplnily očekávání vyhlašovatele a doporučuje vítězný návrh k realizaci.

Komise ve složení Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka sbírky architektury, KGVU ve Zlíně, Bc. Karolína Juřicová, odborný garant, členka spolku aArchitektura Mgr. Et Ing. Gabriela Culík Končitíková, Nadace Tomáše Bati, MgA. Jan Pavézka, designér, člen spolku aArchitektura a ellement architects, Ing. arch. Jitka Ressová Ph.D., členka spolku aArchitektury a ellement architects, Mgr. Lucie Šmardová, projektová managerka, členka spolku aArchitektura. Porota se sešla v Infopointu baťovského bydlení ve Zlíně.

Poradním hlasem byla odborná konzultantka Mgr. Lucie Valdhansová. 

Soutěžní návrhy ke stažení:

Pavel Coufalík

Milan Nedvěd, Virginia Chow - první návrh

Milan Nedvěd, Virginia Chow - druhý návrh

ZAM-navrh-vizualniho-stylu-taketaketakepdf.pdf - Nikola Janíčková, Jindřich Janíček (taketaketake)

 

Zavřít Soutěž na vizuální styl ZAM


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024