Zavřít podpora

Zlínský architektonický manuál (ZAM) je právě vznikající webová databáze, která bude naplněna postupně v horizontu tří let tematickými trasami představující architekturu a historii města Zlín. Koncepce je vytvořena na základě již fungujících databází v Brně, Litomyšli, Plzni a Hradci Králové.

Od roku 2019 probíhá výzkum archivních materiálů, odborné literatury a dostupných pramenů, které tvoří základ ke zpracování textových hesel předem vybraných přibližně 210 objektů. Pro hlubší pochopení kontextu výstavby města Zlína, byl sestaven mezioborový tým složený nejen z historiků umění, ale také z architektů, historiků a sociologů. Cílem projektu je utvořit databázi mapující architektonický vývoj města v průběhu jednoho století. Současně byla zahájena fotodokumentace současného stavu vytipovaných objektů a urbanistických celků, společně s několikačlenným pracovním týmem budou vytvořeny tematické trasy seznamující zájemce s místní architekturou. 

Projekt vzniká díky podpoře Ministerstva kultury, Statutárního města Zlín, Zlínského kraje, společnosti KOMA Modular. Na přípravách ZAM spolupracuje také Krajská galerie výtvarného umění, Nadace Tomáše Bati, Živý Zlín, Státní okresní archiv Zlín, destinace Zlínsko-Luhačovicko.


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024